Pàgina d'inici » Tasca

Tasca

Aneu realitzar un treball sobre la I GM en grups de quatre persones, així com una reflexió personal sobre el conflicte que s’entregarà de manera diferenciada per cada un dels membres del grup.

Haureu de seguir les pautes que se vos van donar en la primera unitat didàctica sobre l’elaboració de treballs d’investigació. De totes maneres en aquesta WebQuest hi ha un apartat on podreu consultar les pautes que cal seguir.

Recordeu que l’historiador segueix un procés científic i, molt important també, ha de seleccionar les fonts a analitzar.

Heu de tindre en compte que no aneu a jutjar a les potències implicades en el conflicte, així com tampoc als polítics directament relacionats amb ell.  Heu d’elaborar un treball d’investigació a partir d’una premissa (hipòtesi) que vosaltres mateixos decidireu.

Serà tinguda en compte l’estructura interna del treball, per la qual cosa se vos demana claredat en l’estructuració de la redacció així com lògica en la mateixa i que feu un ús el més correcte possible del llenguatge.

Recordeu, com a mínim un treball ha de tindre tres parts:

  1. Introducció.
  2. Desenvolpament
  3. Conclusió.

Aquesta serà l’estructura mínima que es requerix.

Cal recordar que l’ús de material buscat per vosaltres és ideal, ja que una de les accions essencials en l’activitat d’investigació històrica és la recerca i selecció de fonts.

En la pàgina següent teniu referències que vos poden servir per a realitzar el treball.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons