Pàgina d'inici » Procés

Procés

Tal com s’indica en l’apartat Tasca l’activitat es divideix en el treball grupal i en la reflexió personal, per la qual cosa vos vaig a donar unes instruccions difrenciadas per a cada una de les tasques a desenvolupar.

Treball d’investigació sobre la I GM.

Recordeu que heu de seguir les pautes que se vos van donar en la primera unitat didàctica.

Pel que respecta a les normes de presentació, són les següents:

 1. Extensió mínima de 14 pàgines (no es tenen en compte ni l’índex, ni els recursos, ni l’annex).
 2. Tipus de lletra, Times New Roman a grandària 12 i interlineat 1,5.
 3. Únicament en format digital.
 4. El treball el penjareu a la nostra carpeta de google drive, o l’enviareu al nostre correu d’aula: carpetahistoriacontemporanea@gmail.com

L’estructura interna del treball serà la següent:

 1. Portada amb nom i cognoms, grup i curs.
 2. Índex.
 3. Introducció.
 4. Desenrotllament de continguts.
 5. Apartats corresponents que vosaltres considereu.
 6. Conclusió.
 7. Recursos que heu fet servir.
 8. Annex gràfic i cartogràfic.

Recordeu que en aquesta mateixa pàgina teniu recursos web que vos poden ajudar.

Reflexió personal:

La presentareu digitalitzada i l’entrega serà la mateixa que amb el treball. La seva extensió serà d’un mínim de 1000 paraules i serà un text argumentatiu i expositiu.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons