Pàgina d'inici » Avaluació

Avaluació

Ací teniu els criteris d’avaluació de l’activitat. Recordeu que l’activitat puntuarà fins un màxim d’ 1,5 punts sobre la nota de l’avaluació.

Descripció Percentatge Punutació

Presentació Es tindrà en compte la correcta presentació del treball respecte de las pautes establertes. 10 % 0,15

Redacció El correct ús del llenguatge és essencial per a poder comunicar-se. Les faltas d’ortografia, l’ús de connectors, així com la cohesió i la coherència seran tingudes en compte. 10 % 0,15

Continguts Els continguts són fonamentals en un treball d’investigació. 70 % 1,05

Actitud És l’objetiu de tota societat evitar que un fet como l’iniciat l’any 1914 es repetisca, pel que considerem essencial desenvolupar una actitud de resolució pacífica dels conflictes. 10 % 0,15

 Total: 1,5

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons